Welk ziekenhuis?

Perifeer versus academisch

Radiologie is één van de weinige opleidingen die zowel academisch als perifeer wordt aangeboden. Van daaruit vindt ten minste één jaar uitwisseling tussen periferie en academie.

De aloude vooroordelen zijn dat er in de periferie meer productie wordt gedraaid en in de academie meer nadruk ligt op de wetenschap. Uiteraard is dit niet allemaal zo zwart wit en zijn er wel degelijk nuances. Over het algemeen kan je wel zeggen dat er in een perifere kliniek meer gangbare pathologie wordt gezien en er in de academie soms hele specifieke aandachtsgebieden zijn, die je als algemeen radioloog niet zoveel zult zien.

Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen speerpunten, deze kun je doorgaans vinden op de website van de desbetreffende kliniek. Om iets over de sfeer van de afdeling te weten te komen kun je het beste een keer informeren bij één van de opleiders of AIOS of beter nog: afspreken om een dag mee te lopen. Dan weet je meteen iets over de samenstelling van de assistentengroep. Over het algemeen is het aantal assistenten academisch veel groter dan in de periferie.

Onderwijs

Gedurende je opleiding wordt je geacht onderwijs te volgen. Hoe dit georaniseerd is verschilt per kliniek dus informeer hiernaar op het moment dat je ergens wilt gaan solliciteren. Daarnaast zit er ook verschil in toegestane studiedagen en congresdagen.

Opleidingsziekenhuizen

Bekijk hier het complete overzicht van de ziekenhuizen waar je de opleiding tot radioloog kan volgen.

Etalageproject

De opleidingsafdelingen van negen medische specialismen (neurologie, heelkunde, interne geneeskunde, anesthesiologie, obstetrie/gynaecologie, orthopedie, kindergeneeskunde, radiologie en plastische chirurgie) zullen de komende jaren de stages in het laatste deel van de opleidingen online gaan presenteren in zogenaamde ‘opleidingsetalages’. Alle partijen die betrokken zijn bij de opleidingen van artsen in opleiding tot specialist (AIOS), de NFU, NVZ/STZ en de Orde van medisch specialisten namens de wetenschappelijke verenigingen hebben zich gecommitteerd aan dit project.

www.opleidingsetalage.nl